Esders B.V. | Producten | Gastechniek | Leidingnet | Vacuümmobiel

Vacuümmobiel

Vakumobil

Lokaliseren van lekken 

 

Aanzuigen van gas voor een verbeterde lokalisatie van lekken in bodem onder gesloten oppervlakken

 

De bevindingen van nieuwe onderzoeken hebben we gebruikt  om ons zeer reeds gewaardeerde afzuigsysteem voor u nog effectiever te maken. We hebben nieuwe sondes ontwikkeld die dieper in de bodem kunnen worden geleid en vandaar door betere afdichting, met grotere onderdruk het gas kunnen aanzuigen. Door middel van speciale verdeelslangen en adapters kunnen drie of meer aanzuigsondes aan het Vacuümmobiel worden aangesloten, zodat de vereiste gelijktijdige en gelijkmatige evacuatie bereikt kan worden. Om op alle plaatsen een zelfde onderdruk te bereiken is een symmetrische verbinding belangrijk.

  • Het Esders Vacuümmobiel heeft ten opzichte van de conventionele techniek een aanzienlijk verbeterde zuigkracht.
  • De door de afzuigsonde ingebrachte onderdruk werkt meerdere meters in de bodem door. Bij sequentiële afzuiging wordt de gasophoping eerder verschoven of verstoort, dan verwijderd.