Esders B.V. | Producten | Gastechniek | Leidingnet | SIGI EX en SIGI EX P

SIGI EX en SIGI EX P

Sigi EX

Gasmeetinstrument voor brandbare gassen met geïntegreerde pomp en met maximaal 3 meetbereiken. Daarnaast heeft de SIGI EX P een ingebouwde druksensor met een bereik van 0 tot 200 mbar.

Vernieuwd:

 • Verbeterde sensortechniek en justeringsmogelijkheden
 • Een 44% grotere display voor betere leesbaarheid
 • Groter omgevingstemperatuurbereik van -20 tot +50°C
 • Rode achtergrondverlichting voor betere zichtbaarheid van alarmmeldingen
 • Eenvoudigere handling van de accuhouder
 • Vergroting van de bedrijfstijd met circa 30%
 • Weergave van verschillende menupunten (inzetgebieden) in heldere tekst


Ook bij de SIGI EX is het Esders bedieningsconcept toegepast; een eenvoudig te doorlopen menu met 2 functietoetsen. Het menu omvat de volgende toepassingen: 

 • Werkplekbewaking (meting van LEL; 0 tot 50% LEL)
 • Gaszoeken (meting van de gasconcentratie van ppm tot 100% Vol. met automatische meetbereik omschakeling) 
 • Huisonderzoek (beproeven van de concentraties in de ruimte en plaatsbepaling lekkages; ppm tot 50% LEL)
 • Spoelen / zuiverheid van gas bepalen (meten van gasconcentratie van 0 tot 100 Vol.%)
SIGI EX 2