Esders B.V. | Producten | Gastechniek | Leidingnet | SAFE - EthanTest

SAFE - EthanTest

SAFE - EthanTest

Eenvoudige automatische gasanalyse voor het onderscheiden van aardgas en biogas (moerasgas)

 In de praktijk is het telkens weer noodzakelijk om naast plaatsbepaling van het lek, ook een analyse van het gas te doen. Er moet namelijk worden vastgesteld dat de lekkage aardgas betreft en geen biogas (gistingsgas- of moerasgas). Het onderscheid wordt gemaakt op de aanwezigheid van ethaan (C2H6). Enkel aardgas bevat ethaan en daarmee is ethaan geschikt als indicatiecriterium. De SAFE EthanTest heeft een chromatografische scheidingskolom waarlangs het gasmonster vertraagd langs wordt geleid en in zijn componenten uiteenvalt. Methaan, met zijn kleine moleculen, zal als eerste de sensor bereiken en worden uitgelezen. Met een kleine vertraging volgt dan ethaan, mits het aardgas is. Deze technologie is al jaren op de markt. Het ermee werken was echter gecompliceerd en alleen zeer ervaren personeel kon hiermee eenduidige uitspraken doen. Nu niet meer! 

  • Koffer meenemen naar locatie
  • Apparaat aanzetten en sonde aansluiten
  • Sonde in opening plaatsen en analyse starten door een druk op de knop
  • SAFE neemt een gasmonster en toont de concentratie in Vol.%
  • Het gasmonster gaat door de scheidingskolom en de aanwezigheid van methaan en eventueel ethaan wordt getoond
  • Het scherm toont naast de gemeten gasconcentraties ook de eenduidige uitslag
  • Er wordt een verslag uitgeprint en dit wordt samen met de meetresultaten opgeslagen in het geheugen.