Esders B.V. | Producten | Gastechniek | Biogas | SIGI EX

SIGI EX en SIGI EX P

Sigi EX

Explosieveilig gasmeetinstrument voor brandbare gassen met geïntegreerde pomp en met maximaal 3 meetbereiken. Daarnaast heeft de SIGI EX P een ingebouwde druksensor met een bereik van 0 tot 200 mbar.

Vernieuwd:

  • Verbeterde sensortechniek en justeringsmogelijkheden
  • Een 44% grotere display voor betere leesbaarheid
  • Groter omgevingstemperatuurbereik van -20 tot +50°C
  • Rode achtergrondverlichting voor betere zichtbaarheid van alarmmeldingen
  • Eenvoudigere handling van de accuhouder
  • Vergroting van de bedrijfstijd met circa 30% Weergave van verschillende menupunten (inzetgebieden) in heldere tekst

 

De SIGI EX is een explosieveilig meetinstrument met een geïntegreerde pomp en is geschikt voor meerdere toepassingen. Het kan worden ingezet voor het opsporen van gaslekken en voor werkplekbewaking (methaan). Het volledige meetbereik wordt afgedekt; vanaf 1 ppm, LEL en tot 100 Vol %.

Door de geïntegreerde pomp kan met meerdere sondes worden gewerkt. In combinatie met de bijvoorbeeld de verlengde sonde, kan de rand van de vergister van biogasinstallaties snel en veilig vanaf de grond worden gecontroleerd.

Ook bij de SIGI EX is het Esders bedieningsconcept toegepast; een eenvoudig te doorlopen menu met 2 functietoetsen. Het menu omvat de volgende toepassingen:

  • Werkplekbewaking (meting van LEL; 0 tot 50% LEL)
  • Gaszoeken (meting van de gasconcentratie van ppm tot 100% Vol. met automatische meetbereik omschakeling)
  • Huisonderzoek (beproeven van de concentraties in de ruimte en plaatsbepaling lekkages; ppm tot 50% LEL) Spoelen / zuiverheid van gas bepalen (meten van gasconcentratie van 0 tot 100 Vol.%)
SIGI EX 2