Esders B.V. | Producten | Gastechniek | Biogas | GasCam® SG

GasCam SG

GasCam SG

Kleiner, handzamer en gespecialiseerd in de detectie van methaan 

Visualisatie van methaan

Met de nieuwe versie van de GasCam® SG heeft Esders nu een compacter en lichter systeem. Het gespecialiseerde methaandetectiesysteem is uitermate geschikt voor dichtheidsbeproevingen van biogas en aardgasinstallaties. Zelfs op afstanden tot 100 meter wordt methaan gedetecteerd en real-time als een gekleurde wolk tegen de achtergrond weergegeven.

Aard- en biogasinstallaties sneller op dichtheid en methaanemissie controleren

Aard- en biogasinstallaties zijn veilig als ze waterdicht zijn. Het gevaar schuilt in onbekende, niet ontdekte lekkages. Het methaan in bio- en aardgas kan niet alleen een explosief mengsel worden met omgevingslucht, maar heeft ook een 22 keer zo sterk broeikaseffect als CO2. Om een veilige werking van gasinstallaties en gasleidingen te garanderen moeten lekken snel en nauwkeurig worden erkend. Voorheen was het erg lastig en vooral tijdrovend en duur om lekken met conventionele vlamionisatie- of halfgeleidergasdetectoren  op te sporen. Met de GasCam® SG, een mobiel infrarood detectiesysteem, kunnen nu dichtheidsbeproevingen veel sneller worden uitgevoerd. Op afstanden tot 100 meter worden real-time gasuitstromingen gedetecteerd en wordt de vrijkomende methaanwolk als een gekleurd, bewegend beeld weergegeven. Met behulp van explosieveilige meetapparatuur uit eigen ontwikkeling en fabricage vinden concentratiebepalingenplaats van de vooraf met de GasCam® gelokaliseerde gasuitstromingen.De deskundige technici van Esders voeren alle metingen voor u uit en bieden u veiligheid en zekerheid.  

VOOR WIE IS HET RENDABEL?

  • Exploitanten van biogasinstallaties
    Door de controle van de biogasinstallatie met de GasCam® kunnen methaanuitstromingen spoedig worden opgespoord en zo lekkages zo snel mogelijk worden afgedicht enopbrengstverliezen worden voorkomen.

  • Fabrikanten van biogasinstallaties
    Fabrikanten van biogasinstallaties kunnen vóór oplevering van de installatie de dichtheid controleren en zo een hoge standaard in kwaliteitsborging definiëren.

  • Autoriteiten
    Autoriteiten kunnen in het kader van de vergunningsproceduremet behulp van de GasCam® een gekwalificeerde controle volgens de wet Milieubeheer uitvoeren.