Esders B.V. | Producten | Drukmeting | Huisaansluiting | Druktest max

Druktest max

Druktest max

Meetkoffer voor sterkte- en dichtheidsbeproeving van aansluitleidingen en dichtheidsbeproevingen van binneninstallaties en meteropstellingen.  

Opvolger van de DruckTest 2000 NL; speciaal ontwikkeld voor de Nederlandse gasmarkt en inmiddels bij vele bedrijven succesvol in gebruik.

Druktest max: Maximaal geautomatiseerde meetkoffer voor de beproeving van LD-aansluitleidingen en binneninstallaties. Datarapportage conform het Digitaal Samenwerkingsplatform (DSP).

  • Meetbereik 0-400 en 0-1600 mbar, nauwkeurigheid 0,2 % FS, resolutie resp. 0,1 mbar en 1 mbar 
  • Optionele koffer met persstoppen, netadapter, 12 V adapter en meetslang
  •  Intern geheugen met grote opslagcapaciteit; > 2 miljoen meetwaarden 
  • Voorgeprogrammeerde software met meettijden volgens VWI G-12 voor sterkte en dichtheidsbeproeving van aansluitleiding. Daarnaast voor dichtheidsbeproevingen volgens VWI G-07 voor binneninstallatie G-4/G-6, binneninstallatie G-10/G-16/G-25 en meteropstellingen, optioneel G-22 LD
  • Postcode en huisnummer invoer met touchscreen
  • Optioneel datatransfer met Bluetooth en Esders app of app van derden
  • Optioneel datatransfer per e-mail via 4G LTE
  • Dynamische stabilisatietijd
  • Optioneel geautomatiseerde, digitale oplevering van meetgegevens op locatie met cloudservice Esders LIVE
  • Locatiebepaling met GPS