Esders B.V. | Nieuws | Singelview

01.12.2016 08:00

Persbericht Cable HUNTER

Cable Hunter maakt lokalisatie van stroomstoringen mogelijk zonder de gebruikers af te koppelen van het net.


Haselünne, 23 november 2016 – Esders goes electric: Met de Cable Hunter biedt de meettechniekspecialist de oplossing voor het lokaliseren van stroomstoringen in laag- en middenspanningsnetten. Samen met het Vacuüm-sondesysteem VSS 15 combineert de Cable Hunter het gegarandeerd aanzuigen van de kleinste gassporen met de hoge gevoeligheid van de sensorarray. Daarmee kunnen netbeheerders direct na de storingsmelding de fout in de kabel snel opsporen. Dure, onnodige opgravingen worden vermeden en het aantal uitvalminuten in het elektriciteitsnetwerk wordt gereduceerd. Dit alles zonder extra kosten voor externe dienstverleners en zonder de gebruikers te hoeven afkoppelen van het netwerk.

Volledige Persbericht Cable HUNTER