Esders B.V. | Nieuws | Singelview

27.05.2013 06:00

Donatie aan arche noVa

Esders GmbH ondersteunt mensen op het platteland in Afrika


Bron: arche noVa

Water is niet vanzelfsprekend. Tenminste niet voor alle mensen op onze aarde. Daarom heeft Esders GmbH besloten een project te ondersteunen op het Afrikaanse continent.

De donatie van € 1.000,- wordt ingezet voor de verbetering van de watervoorziening. Arche noVa is bezig met een groot aantal projecten in Afrika, er worden o.a. waterputten gebouwd in Oeganda, in Burkina Faso worden waterpunten hersteld en in Kenia worden zanddammen gebouwd die regenwater opvangen. (Bron: arche noVa)

 

Wij zijn blij daaraan te kunnen bijdragen!